THE BIRD’S NEST MATERIAL PROCESSING FACTORY MEETING GLOBAL STANDARDS

THE BIRD’S NEST MATERIAL PROCESSING FACTORY MEETING GLOBAL STANDARDS

As of the present time, Khanh Hoa Sanest Bird’s Nest Company owns 2 Bird’s Nest Material Processing Factories that meet the global standards for food safety BRCGS.

BRCGS is an international standard for food safety used by retailers and food manufacturers to ensure food safety, quality control, and risk management related to food products. It is a quality management system issued by the British Retail Consortium in 1998 to protect consumers.

BRCGS Global Standard Food Safety Certification

To achieve this certification, the Sanest Bird's Nest Processing Factory has made great efforts to meet strict standards, complete the assessment program, and obtain BRCGS certification with an A rating. The BRCGS certification serves as a foundation to reinforce consumer trust and confidence in Khanh Hoa Sanest Bird's Nest product lines.

The global food safety standard BRCGS creates significant opportunities for Khanh Hoa Sanest Bird's Nest products to access leading global retailers, particularly expanding retail markets to European countries, enhancing the brand's reputation, image, and competitive advantage worldwide.

Packaging production line meeting modern European standards

At the factory, the Sanest Bird’s Nest products- Natural Island Bird's Nest from Khanh Hoa are produced using a closed-loop technological process and undergo rigorous testing to ensure food safety and meet international standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP. Moreover, the products also meet strict standards of international markets such as Australia (AQIS), Canada (CFIA), and the United States (FDA). This ensures that the natural island bird's nest products retain their nutritional integrity and, most importantly, are safe for consumers.

As the distributor of Sanest Bird’s Nest products in the Canadian market, K&D Trading is committed to providing quality, reputable, and safe products. Currently, Sanest Bird’s Nest products distributed by K&D Trading are available in major Vietnamese supermarkets and markets throughout Canada.

Contact K&D Trading now to receive the best prices and various incentives for retail or bulk purchases. Find out more about Sanest Bird’s Nest at:  https://kdtrading.ca/collections/sanest-birds-nest-drink 

___________________________________________

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU YẾN SÀO ĐẠT TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU 

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã sở hữu tới 2 Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào đạt tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm BRCGS.

BRCGS là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm được sử dụng bởi các nhà bán lẻ và nhà sản xuất thực phẩm để đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro liên quan đến sản phẩm thực phẩm. Đây là hệ thống quản lý chất lượng do Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc ban hành vào năm 1998 để bảo vệ người tiêu dùng. 

Chứng nhận Toàn cầu về An toàn thực phẩm BRCGS 

Để đạt được chứng nhận này, Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào đã phải nỗ lực vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe, hoàn thành chương trình đánh giá và được cấp Giấy chứng nhận BRCGS với xếp hạng A. Chứng nhận BRCGS là cơ sở để củng cố niềm tin, tín nhiệm của người tiêu dùng về các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu BRCGS tạo cơ hội lớn cho các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa tiếp cận được với các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới, đặc biệt mở rộng thị trường bán lẻ đến các nước châu Âu; nâng cao uy tín, hình ảnh và lợi thế cạnh tranh thương hiệu trên toàn cầu. 

Dây chuyển đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn hiện đại Châu Âu


Tại nhà máy, các dòng sản phẩm Yến sào Sanest - Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa được sản xuất theo quy trình công nghệ khép kín và được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP. Đặc biệt, sản phẩm còn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường quốc tế như Úc (AQIS), Canada (CFIA) và Hoa kỳ (FDA). Điều này giúp đảm bảo sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên giữ được trọn vẹn dinh dưỡng và quan trọng hơn cả là an toàn khi đến tay người tiêu dùng.

Trên cương vị là đơn vị phân phối các sản phẩm Yến Sào Sanest tới thị trường Canada, K&D Trading cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, uy tín, an toàn. Hiện các sản phẩm Yến sào Sanest do K&D Trading phân phối đã có mặt tại các siêu thị, chợ Việt lớn trên toàn Canada

Liên hệ ngay với K&D Trading để nhận mức giá tốt nhất cùng nhiều chính sách ưu đãi đối với quý khách có nhu cầu mua lẻ hoặc nhập hàng số lượng lớn. Xem thêm về các sản phẩm Yến sào Sanest ngay tại: https://kdtrading.ca/collections/sanest-birds-nest-drink 

Quay lại blog